Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  docent (KMA)
  vedoucí katedry (KMA)
 • Kontakt:
  České mládeže 8,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 631 (nová budova)
 • Telefon:
  47528 - linka: 3401
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  Konzultace v letním semestru budu poskytovat pravidelně v pondělí od 11:45 do 12:15 s výjimkou dní, kdy budu na služební cestě. Je však nejlepší se po výuce nebo prostřednictvím mailu na konzultaci dohodnout. Napište mi, já obratem odpovím a dohodneme si termín návštěvy.
 • Úřední hodiny:

Informace pro studenty

Předmět Úvod do matematiky

Rozsah hodin: 2 h přednáška + 3 h cvičení

Tutorka: Pavlína Matysová, konzultace po dohodě e-mailem (matysovapavlina@seznam.cz)
 
Doporučený studijní text k předmětu najdete zde.
 
Soubor řešených úloh na průběh funkce najdete zde.
 
Povolený seznam vzorců pro derivování najdete zde.
 
Povolený seznam vzorců pro integrování najdete zde.

 

Materiály pro učitele matematiky

Pracovní listy určené jako opora semináře Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky na střední škole najdete zde.

 

Seznam publikací od r. 2012

 1. Eisenmann P., Kopka, J., Ondrušová, J., Přibyl J.: The Strategy of Reformulation of a Problem, Mathematica IV: Scientific Issues, KU Ružomberok, 2012, 31 – 36.
 2. Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Jak žáci a studenti chápou nekonečno?, Matematika, Fyzika, Informatika, č. 6, 2012, 321 – 341.
 3. Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Forming the Infinity Concept through Overcoming Obstacles, Ústí nad Labem, UJEP, 2013, 76 s.
 4. Eisenmann, P., Břehovský, J.: Vypuštění podmínky – užitečná heuristická strategie, Matematika, Fyzika, Informatika, č. 3, 2013, 183 – 191.
 5. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J.: Heuristic strategies in problem solving in school mathematics, In R. Kvasnička (eds.), Eficiency and Responsibility in Education 2013, Proceedings of 10th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague, Czech University of Life Sciences, 2013, 461 – 468.
 6. Břehovský, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Novotná, J.: Heuristic strategies in problem solving of 11-12-year-old pupils, Tasks and Tools in Elementary Mathematics, Proceedings of the International Symposium Elementary Maths Teaching 2013, Praha, 2013, 75 – 82.
 7. Eisenmann, P., Přibyl, J.: Systematické experimentování ve výuce matematiky, Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2013, 85 – 93.
 8. Přibyl, J., Eisenmann, P.: Properties of problem solving strategies. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014, 623 – 630.
 9. Novotná, J., Eisenmann, P.: Impact of changes in teaching strategies on how teachers work with a textbook. In J. Keith, Ch. Bokhove, G. Howson & L. Fan (eds.), Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014), Southampton, University of Southampton, 2014, 357 – 364.
 10. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J.: Problem solving in school mathematics based on heuristic strategies, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 7(1), 2014, 1 – 6.
 11. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Analogy – a friend or fiend when solving math problems?, Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management: Proceedings of the International Conference on Engineering Technologies, Engineering Education and Engineering Management, Hong Kong, CRC Press, 2014, 103 – 108.
 12. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Culture of solving problems – one approach to assessing pupils’ culture of mathematics problem solving, Proceedings of the 13th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2014, Bratislava, 2014, 115 – 122.
 13. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Impact of heuristic strategies on pupils’ attitudes to problem solving. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014, 514 – 520.
 14. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Impact of heuristic strategies on pupils’ attitudes to problem solving, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 8(1), 2015, 15 – 23.
 15. Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Omega position — a specific phase of perceiving the notion of infinity, Scientia in educatione, 6(2), 2015, 51 – 73.
 16. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: The Heuristic Strategy Introduction of an Auxiliary Element, Proceedings of the 14th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2015, Bratislava, 2015, 232 – 245.
 17. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Tvořivě při řešení úloh ve školské matematice, Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2015, Praha, UK Praha, 2015, 9 – 22.
 18. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Are Heuristic Strategies a Domain Only for Gifted Pupils?. In I. Krejčí, M. Flégl & M. Houška (eds.), Proceedings of the 12th International Conference ERIE 2015. Praha, CULS Prague, 2015, 406 – 413.
 19. Přibyl, J., Eisenmann, P., Novotná, J., Břehovský, J.: Solving Problems Using Experimental Strategies, Developing mathematical language and reasoning, Proceedings of the International Symposium Elementary Maths Teaching 2015, Praha, UK Praha, 2015, 72 – 81.
 20. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J., Břehovský, J.: The development of a culture of problem solving with secondary students through heuristic strategies, Mathematics Education Research Journal, 27(4), 2015, 535 – 562.
 21. Moc, O., Eisenmann, P.: Šikmý vrh z rozhledny, Matematika, Fyzika, Informatika, 2017, č. 2, Praha, Prometheus, 129 – 137.
 22. Doulík, P., Eisenmann, P., Přibyl, J., Škoda, J.: Unconventional Ways of Solving Problems in Mathematics Classes, The New Educational Review, 2016, Vol. 43, No. 1, 53 –  67.
 23. Bureš, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Řešitelský obrázek jako efektivní cesta řešení úloh, Učitel matematiky, 2016, č. 2, Praha, JČMF, 80 – 90.
 24. Eisenmann, P., Přibyl, J.: Analogie – užitečná heuristická strategie. Učitel matematiky, 2016, č. 3, Praha, JČMF, 129 – 135.
 25. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: The Development of Creativity through Heuristic Strategies. In: Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J. (Eds.). Proceedings of the 40 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1. Szeged, PME, 2016, 153.
 26. Krátká, M., Eisenmann, P., & Přibyl, J.: Opportunities and Boundaries of Heuristic Strategies Through e-Learning. In J. Novotná & A. Jančařík (Eds.), Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning – ECEL 2016, Prague, Charles University, 383 – 390.
 27. Břehovský, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Heuristic Strategy Systematic Experimentation, Proceedings of the 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017, Bratislava, 2017, 197 – 205.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: