Vážení studenti,

vezměte, prosím, na vědomí, že orientační časový plán státních závěrečných zkoušek na 8. 6. 2017 (studenti dostanou otázky půl hodiny předem) byl předsedou komise stanoven takto:

9,00 Kateřina Kučerová

9,45 Jana Vojtěchová

10,30 Jan Steinsdörfer

 

11,15 - 12,30 přestávka, pauza na oběd

 

12,30 Daniela Šípová

13,15 Marek Wojtowicz

 

První student dostane otázky v 8,30. Příchod studentů je nutný alespoň 30 min. před konám zkoušky.

Přeji Vám hodně štěstí!

 

Za KMA Michaela Nedvědová