Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 24. 5. 2017 od 14,30 hod.