Katedra matematiky PřF hledá studenta (studentku) pro práci na vedení mimoškolního kroužku zaměřeného na matematickou gramotnost pro žáky 2. stupně ZŠ v rámci OPVVV projektu UJEP. (Studenti PF mají možnost se zapojit se žáky 1. stupně.)

Bude se jednat o malou skupinu žáků II. stupně (cca 4 žáci), kroužek bude jednou týdně během školního roku v dětském domově Střekov.

Práce s žáky bude založena mimo jiné na metodě budování schémat (tzv. metoda prof. Hejného), s důrazem na zajímavost a motivaci.

Realizace bude zahájena v únoru 2017. Odměna formou DPP, 200 Kč/h.

Zájemci se mohou hlásit u vedoucího katedry matematiky - doc. Petr Eisenmann.