Dle dohody při posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 12. 1. 2017 od 11 hod.