Dle dohody při posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 21. 12. od 14,30 hod. Následovat bude vánoční besídka.