Dle dohody při posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 12. 10. od 14,15 hod.