IMATRIKULACE NOVÝCH STUDENTŮ

Milé studentky, milí studenti,
slavnostní imatrikulace, kterou budete uvedeni do studia, se bude
konat ve středu 12. 10. 2016 od 10.00 ve velké aule
v budově Přírodovědecké fakulty UJEP.
Sraz studentů již v 9.00 hod. před velkou aulou!
Prosíme, buďte dochvilní a nezapomeňte na společenský oděv!
Všem studentům prvních ročníků PřF UJEP se v den imatrikulace ruší
výuka.
Svou neúčast omluvte e-mailem, telefonicky nebo osobně u paní Renaty Postlové
místnost CN 462, 4. patro ( renata.postlova@ujep.cz; 475 283 303)