Informace k promoci

 

Vážení absolventi,

 

slavnostní promoce PřF se bude konat  21. 3. 2018 na zámečku Větruše.

 

Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 28. 2. 2018

  • bezhotovostně na bankovní účet UJEP
    ČS 100200392/0800, variabilní symbol 532010, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)
    nebo
  • v hotovosti do provozní pokladny PřF (děkanát PřF – místnost 312),
    a to pouze v týdnu od 19. 2. do 23. 2. 2018.


 

Podrobný harmonogram včetně pokynů naleznete začátkem března na stránkách PřF

v aktualitách.


 

RNDr. Martin Švec, Ph. D.

proděkan pro studium