Vážení studenti,

vezměte, prosím, na vědomí, že orientační časový plán státních závěrečných zkoušek a obhajob na pátek 25. 8. 2017 byl předsedou komise stanoven takto:

9:00    obhajoba Štěpán Tuček (příchod nejpozději v 8,30)
9:45    SZZ Pavla Machová
10:30  SZZ Štěpán Tuček
11:15  SZZ Lucie Matulová

12:00  přestávka

13:00  obhajoba  Marek Wojtowicz
13:45  SZZ Šárka Walterová
14:30  SZZ Bc. Kateřina Kučerová

15:15  přestávka

15:30  obhajoba Tomáš Urban
16:15  SZZ Bc. Markéta Šťastná
17:00  SZZ Tomáš Urban

Příchod studentů je nutný alespoň 30 min. před konám zkoušky nebo obhajoby.

 

Přeji Vám hodně štěstí!

Za KMA Michaela Nedvědová