Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Učitelství matematiky pro střední školy – kombinovaná forma

Cílem studia je připravit učitele matematiky pro střední školy nebo pro 2. stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií, kteří budou mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v matematice a ve druhém studovaném oboru.

Studium je koncipováno jako sdružené (dvouoborové) a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro sdružené studium.

Délka studia je dva roky.

Učitelství matematiky pro střední školy lze studovat ve dvou variantách, a to jako obor maior, nebo obor minor. Pokud si vyberete učitelství matematiky jako obor maior, budete z matematiky psát vaši diplomovou práci a v rámci studia tohoto oboru absolvujte i předměty společného základu (pedagogika, psychologie). Pokud si učitelství matematiky vyberete jako obor minor, budete psát diplomovou práci z druhého vámi vybraného oboru a v rámci druhého oboru absolvujete i předměty společného základu. Odborné matematické předměty jsou pro obě varianty stejné. V uváděných kombinacích oborů je vždy prvním oborem obor maior a druhým oborem obor minor.

 

Kombinace oborů otevírané v akademickém roce 2022/2023, kde matematika je oborem maior:

  • Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství fyziky pro střední školy
  • Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství chemie pro střední školy
  • Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství informatiky pro střední školy

 

Kombinace oborů otevírané v akademickém roce 2022/2023, kde matematika je oborem minor:

  • Učitelství fyziky pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy
  • Učitelství chemie pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy
  • Učitelství informatiky pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy

 

Seznam předmětů, které budete studovat:

Učitelství matematiky pro střední školy

 

Informace k přijímacímu řízení pro navazující magisterské studium:

  • Přijímací zkouška na obory Učitelství matematiky pro střední školy je konána formou motivačního pohovoru. Motivační pohovor může být prominut absolventům bakalářského oboru Matematika pro vzdělávání. Informace ke druhému oboru ze zvolené kombinace naleznete zde.
  • Počet přijatých studentů není omezen.
  • Obecné informace k přijímacímu řízení na Přírodovědeckou fakultu jsou zde.
  • Přihlášku ke studiu můžete podat zde.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: