Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Anglický letní kemp

Letní kemp s angličtinou

Výprava do džungle

12. - 16. července 2021

Letní příměstský kemp pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, a to v 1. až 6. ročníku základní školy. Kemp je zaměřen na výuku anglického jazyka, lektoři jsou aprobovaní učitelé a dlouholetými zkušenostmi s prací s žáky dané věkové kategorie; využívají moderní metodiky výuky jazyka, metodu CLIL; důraz kladou na použití jazkyka jako přirozeného komunikačného prostředku. Využívají také dobrovolnické práce rodilých mluvčí. Výuková náplň tábora je doprovázena dalšími aktivitami, a to pohybovými, výtvarnými, hudebními, kooperativními hrami - všechny tyto aktivity mají za cíl posílení vrstevnických vztahů, rozvoj příslušných klíčových kompetencí, posílení pozitivních postojů vzhledem ke vzdělávání. Tématicky bude kemp zaměřen na přírodní vědy - přírodu, science a řešení problémů.

Termín a místo realizace: 12. - 16. 7. 2021 v době od 8:00 do 16:00, KZŠ Karmel, Šrámkova 38, Ústí nad Labem - Dobětice

Cena: Realizace Letního kempu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, proto je pro účastníky zdarma (včetně stravy, pitného režimu a výletu)

Vedoucí letního kempu: Mgr. Eliška Vacková (eliska.vackova(zavináč)skolakarmel.cz)

KAPACITA NAPLNĚNA

Přihlášky: Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu eliska.vackova(zavináč)skolakarmel.cz, uveďte jméno a příjmení, datum narození a navštěvovanou třídu dítěte.

 

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: