Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Vybrané partie z matematiky - distanční výuka

On-line výuka probíhá prostřednictvím webové konference na platformě BigBlueButton (odkazy na místnosti jsou uvedeny níže). Pro účast na výuce nepotřebujete žádné přihlašovací údaje, stačí vyplnit své jméno a příjmení, popř. některý ze svých identifikátorů ze STAGu.

Cvičení i přednášky jsou nahrávány. Videa jsou dostupná na stránkách, kde probíhá online výuka.

Tutor předmětu: Jakub Hrbek

Časy výuky:

Probíraná témata na přednáškách a cvičeních:

Týden Přednáška Cvičení 
1. Diferenciální rovnice - základní pojmy Opakování výpočtů integrálů
2. DR se separovanými proměnnými, úlohy s počáteční  podmínkou DR se separovanými proměnnými

 

Úlohy pro domácí přípravu:

Úlohy budou zadány vždy na konci přednášky. Tyto úlohy si studenti v průběhu týdne zpracují a na následujícím cvičení řeší postupy výpočtů s vyučujícím. Předpokládá se, že na cvičení budou studenti připraveni.

Domácí úkoly:

  • 1. test
  • 2. test
  • 3. test
  • 4. test

Studijní materiály a úlohy na procvičení:

Podklady ke cvičením (Mgr. Loukotová)

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: