Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Vybrané partie z matematiky - distanční výuka

On-line výuka probíhá prostřednictvím webové konference na platformě BigBlueButton (odkazy na místnosti jsou uvedeny níže). Pro účast na výuce nepotřebujete žádné přihlašovací údaje, stačí vyplnit své jméno a příjmení, popř. některý ze svých identifikátorů ze STAGu.

Cvičení i přednášky jsou nahrávány. Videa jsou dostupná na stránkách, kde probíhá online výuka.

Tutor předmětu: Jakub Hrbek

Časy výuky:

Zápočtové písemky

Povolené vzorce k písemce

 

Probíraná témata na přednáškách a cvičeních:

Týden Přednáška Cvičení 
1. Diferenciální rovnice - základní pojmy Opakování výpočtů integrálů
2. DR se separovanými proměnnými, úlohy s počáteční  podmínkou DR se separovanými proměnnými
3. Lineární DR 1. řádu Lineární DR 1. řádu
4. LDR vyšších řádů - homogenní

Lineární DR 1. řádu (pondělí) / LDR vyšších řádů - homogenní (úterý)

5. LDR vyšších řádů - variace konstanty LDR vyšších řádů homogenní (pondělí) / LDR vyšších řádů - variace konstanty (úterý)
6. LDR vyšších řádů - speciální pravá strana LDR vyšších řádů - variace konstanty (pondělí) / LDR vyšších řádů - speciální pravá strana (úterý)
7. Aplikace DR LDR vyšších řádů - speciální pravá strana (pondělí) / Aplikace DR (úterý)
8. přednáška odpadá Aplikace DR (úterý)
9. Definiční obor a graf funkcí dvou proměnných Graf funkcí dvou proměnných (pondělí) / Definiční obor a graf funkcí dvou proměnných (úterý)
10. Limity a spojitost funkcí dvou proměnných Definiční obor funkcí dvou proměnných (pondělí) / limity funkcí dvou proměnných (úterý)
11. Parciální derivace Limity funkcí dvou proměnných (pondělí) / parciální derivace (úterý)
12. Lokální extrémy Parciální derivace (pondělí) / lokální extrémy (úterý)
13. Vázané a globální extrémy Lokální extrémy (pondělí) / Globální extrémy (úterý)
14. Aplikace funkcí více proměnných Globální extrémy (pondělí) / Použití extrémů (úterý)

 

Úlohy pro domácí přípravu:

Úlohy budou zadány vždy na konci přednášky. Tyto úlohy si studenti v průběhu týdne zpracují a na následujícím cvičení řeší postupy výpočtů s vyučujícím. Předpokládá se, že na cvičení budou studenti připraveni.

Domácí úkoly:

Studijní materiály a úlohy na procvičení:

Podklady k přednáškám (doc. Eisenmann)

Podklady ke cvičením (Mgr. Loukotová)

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: