Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Úvod do matematiky/Matematika I - distanční výuka

On-line výuka probíhá prostřednictvím webové konference na adrese: https://gaia.ki.ujep.cz/b/kat-aep-d27. Pro účast na výuce nepotřebujte žádné přihlašovací údaje, stačí vyplnit své jméno a příjmení, popř. některý ze svých identifikátorů ze STAGu).

Cvičení i přednášky jsou nahrávány. Videa jsou dostupná na stránkách, kde probíhá online výuka.

Tutor předmětu: Jakub Hrbek

Časy výuky:

  • Úterý 9-10 (cvičení, dr. Pitrová)
  • Úterý, 11-12 (cvičení, doc. Eisenmann)
  • Středa, 9-10 (cvičení, dr. Pitrová)
  • Čtvrtek 8-9 (cvičení, Mgr. Loukotová)
  • Čtvrtek 10-11 (přednáška, doc. Eisenmann)
  • Pátek 15-16 (cvičení, dr. Pitrová)

Termíny zápočtových písemek:

Termíny zápočtových písemek jsou uvedeny ve STAGu. Na termín je nutné se zapsat, bez zápisu ve STAGu není možné se termínu účastnit.

 

Probíraná témata na cvičeních:

 Týden   Úterý 9-10  Úterý, 11-12  Středa, 9-10  Čtvrtek 8-9  Pátek 15-16
 1.
Lineární a kvadratické rovnice
Rovnice v součinovém tvaru
Nerovnice graficky
Nerovnice v součinovém tvaru
Řešení nerovnic pomocí tabulky Soustavy rovnic a nerovnic Rovnice s absolutní hodnotou
 2. Mocninné funkce (grafy a vlastnosti) Exponenciální a logaritmické funkce (grafy a vlastnosti) Goniometrické funkce (grafy a vlastnosti) Složené funkce Neelementární funkce
 3. Limity typu nekonečno/nekonečno Limity typu nekonečno - nekonečno Limity typu 1 na nekonečno Limity s n-tou odmocninou, 0 na 0, aj. Souhrnné úlohy
 4. Limita a spojitost elementárních funkcí Limita a spojitost  neelementárních funkcí státní svátek Složitější limity elementárních funkcí Souhrnné úlohy
 5. Derivování elementárních funkcí podle vzorců Derivace neelementárních funkcí  l'Hospitalovo pravidlo Derivace funkce a tečna grafu funkce, monotonie funkce Souhrnné úlohy,
derivace zprava a zleva,
jednostranné tečny
 6. Průběh funkce Průběh funkce Průběh funkce Průběh funkce Průběh funkce
 7. státní svátek státní svátek Slovní úlohy na extrémy Slovní úlohy na extrémy Slovní úlohy na extrémy
 8. Taylorův polynom, jednodušší funkce Taylorův polynom, složitější funkce Přibližná hodnota výrazu pomocí Taylorova polynomu Zbytek Taylorova polynomu, jednodušší funkce Zbytek Taylorova polynomu, složitější funkce
 9. Výpočet neurčitých integrálů (tabulkové integrály) Výpočet neurčitých integrálů (příprava na substituci) Určitý integrál Obsah plochy Obsah plochy (složitější úlohy)
 10. Per partes Substituce 1. druhu Substituce 2. druhu Parciální zlomky  Parciální zlomky (složitější úlohy)
 11. Obsahy obrazců zadaných pomocí grafů funkcí Obsahy obrazců zadaných pomocí parametricky dané křivky Obsahy obrazců zadaných pomocí parametricky dané křivky Obsahy obrazců zadaných pomocí polárních souřadnic Obsahy obrazců - komplexní úlohy
 12. Délka křivky Objem rotačního tělesa (nahrávka cvičení) prázdniny prázdniny prázdniny
 13. Konzultace úloh Konzultace úloh Konzultace úloh Konzultace úloh Konzultace úloh

 

Úlohy probírané na cvičeních:

Domácí úkoly:

Studijní materiály a úlohy na procvičení:

Vzorové testy (zápočtová písemka)

Obrázky tabulí z výuky

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: