Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Úvod do matematiky/Matematika I - distanční výuka

On-line výuka probíhá prostřednictvím webové konference na adrese: https://gaia.ki.ujep.cz/b/kat-aep-d27. Pro účast na výuce nepotřebujte žádné přihlašovací údaje, stačí vyplnit své jméno a příjmení, popř. některý ze svých identifikátorů ze STAGu).

Cvičení i přednášky jsou nahrávány. Videa jsou dostupná na stránkách, kde probíhá online výuka.

Časy výuky:

  • Úterý 9-10 (cvičení, dr. Pitrová)
  • Úterý, 11-12 (cvičení, doc. Eisenmann)
  • Středa, 9-10 (cvičení, dr. Pitrová)
  • Čtvrtek 8-9 (cvičení, Mgr. Loukotová)
  • Čtvrtek 10-11 (přednáška, doc. Eisenmann)
  • Pátek 15-16 (cvičení, dr. Pitrová)

Probíraná témata na cvičeních:

 Týden   Úterý 9-10  Úterý, 11-12  Středa, 9-10  Čtvrtek 8-9  Pátek 15-16
 1.
Lineární a kvadratické rovnice
Rovnice v součinovém tvaru
Nerovnice graficky
Nerovnice v součinovém tvaru
Řešení nerovnic pomocí tabulky Soustavy rovnic a nerovnic Rovnice s absolutní hodnotou
 2. Mocninné funkce (grafy a vlastnosti) Exponenciální a logaritmické funkce (grafy a vlastnosti) Goniometrické funkce (grafy a vlastnosti) Složené funkce Neelementární funkce
 3. Limity typu nekonečno/nekonečno Limity typu nekonečno - nekonečno Limity typu 1 na nekonečno Limity s n-tou odmocninou, 0 na 0, aj. Souhrnné úlohy
 4.          

 

Úlohy probírané na cvičeních:

Domácí úkoly:

Studijní materiály a úlohy na procvičení:

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: