Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Repetitorium matematiky - aktuálně

Vážení studenti,

Vzhledem k nastalým okolnostem v souvislosti s omezením výuky na vysokých školách v ČR jsme nuceni přikročit k zásadním změnám v organizaci celého průběhu výuky v týdnu od 29. 9. do 2. 10. 2020.

 • Kurz začne v úterý 29. 9. 2020 v areálu Multifunkčního centra UJEP v kampusu (Pasteurova 1, Ústí nad Labem). Studenti budou rozděleni do třech menších skupin podle následujícího klíče:
  • Studenti s příjmením A – Mi (včetně) začínají v 8:30 v místnosti MF 01.54 (červená aula)
  • Studenti s příjmením Mo – Š (včetně) začínají v 8:50 v místnosti MF 02.27 (zelená aula)
  • Studenti s příjmením T – Ž začínají v 9:10 v místnosti MF 01.32 (fialová aula)
 • Studenty nejprve přivítá děkan Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. a proděkan pro studium Přírodovědecké fakulty RNDr. Martin Švec, Ph.D.
 • Bezprostředně potom budou studenti psát vstupní test, na jehož vypracování je stanoven limit 60 minut. (Je povoleno používat kalkulačku, není možné používat mobilní telefon, chytré hodinky nebo tabulky.) 
 • Ti, kteří test splní na minimálně požadovaný počet bodů a lépe, budou informováni emailem téhož dne, tedy v úterý 29. 9. nejpozději do 18 hodin.
 • Po ukončení testu, přibližně od 10:15 do 12 hodin, bude možné v malých skupinkách do 10 osob absolvovat neformální prohlídku prostor jednotlivých pracovišť, které budou v následujících letech zajišťovat vaše studium. Podrobnosti sdělí vyučující před zahájením vstupního testu.
 • Pro prezenční studenty, kteří v úterý 29. 9. vstupní test nesplní (včetně těch, kteří se ho nezúčastní), bude probíhat od středy 30. 9. 2020 od 8:30 do pátku 2. 10. 2020 do12:00 povinná (pro studenty v kombinované formě nepovinná) výuka on-line. Podrobnosti o on-line výuce zjistíte zde.
 • Všichni studenti si musí předmět Repetitorium matematiky zapsat ve STAGu (pro zápis bude otevřen od 30. 9.).

Nakonec musíme zdůraznit několik důležitých pravidel pro úterní výuku:

 • Vstup do všech vnitřních prostor UJEP je povolen jen se zakrytými ústy a nosem (rouškou, respirátorem, šátkem apod.).
 • Prosíme, abyste do místa konání přišli nejvýše 15 minut před zahájením testu a nezdržovali se zbytečně ve vnitřních prostorách. Budete-li nuceni čekat delší dobu, pak doporučujeme využít také zázemí budovy CPTO (budova kateder PřF, asi 50 m od budovy MFC), kde je možné v případě, že zapomenete roušku, zakoupit ve stánku s kávou jednorázovou.
 • Po vstupu do budovy jste povinni si vydesinfikovat ruce.
 • Prosíme, abyste dbali všech pokynů organizátorů na místě. Ti vás budou navigovat do vaší místnosti a na vaše sedadlo.
 • Samozřejmostí je, že pokud na sobě budete pociťovat jakékoliv známky respiračního onemocnění nebo se cítíte svou přítomností na výuce ohroženi na zdraví, pak na úterní vstupní test nejezděte. V tom případě bude vaše účast automaticky omluvena. Pokud jste se již z úterní výuky omlouvali, pak není potřeba znovu omluvu posílat.

                                                                                                V Ústí nad Labem dne 25. 9. 2020

                                                                                                RNDr. Martin Švec, Ph.D., proděkan pro studium 

 

Podrobnosti o distanční výuce,

která bude probíhat od středy 30. 9. 2020 od 8:30 do pátku 2. 10. 2020 do 12:00. 

Distanční výuka je podpořena Moodle kurzem, do kterého se zapíšete pomocí klíče REPETITORIUM2020. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do systému STAG.

On-line výuka formou společných konzultací proběhne prostřednictvím webové konference na adrese https://gaia.ki.ujep.cz/b/kat-fzv-mk2. Uvedený odkaz zadejte v prohlížeči (plnou podporu má Chrome a Firefox). Nepotřebujete žádné přihlašovací údaje. Jednoduše zadáte své jméno (viz náhled; prosíme, zadejte své skutečné celé jméno, případně některý ze svých identifikátorů ze STAGu, tj. F*, či st*) a po zahájení konference zvolíte, zda se připojíte s mikrofonem, či jen se sluchátky (volba je na Vás, v obou případech se budete mít možnost zapojit prostřednictvím chatu).

Jednotlivé konzultace budou probíhat v následujících časech a budou zaměřena na jednotlivá témata: 

 

8:30-9:30

9:45-10:45

11:00-12:00

13:00-14:00

14:15-15:00

středa 30. 9.

Úpravy algebraických výrazů

Úpravy algebraických výrazů

Lineární rovnice, nerovnice, soustavy rovnic

Lineární a kvadratická funkce

Kvadratické rovnice a nerovnice

čtvrtek 1. 10.

Racionální lomená funkce

Mocninné funkce

Exponenciální a logaritmická funkce

Exponenciální a logaritmická funkce

Exponenciální a logaritmická rovnice

pátek 2. 10.

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické rovnice

XXX

XXX

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: