Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Čtvrté setkání

Seminář

Čtvrté setkání proběhne 4. 5. 2016 od 14.30 do 15.55 v učebně CN 617.

Pozvánka na čtvrté setkání

Po semináři...

Vyřešili jsme následující úlohy: 1.2, 4.1, 4.2


Nedořešené úlohy: 1.3 (u nalezených řešení je zapotřebí dokázat minimalitu)


Nově formulovaná úloha (vznikla modifikací úlohy 4.2):

V rovině je dána síť mřížových bodů (mřížový bod je bod, jehož kartézské souřadnice jsou obě celočíselné). Určete tři mřížové body tak, aby tvořily vrcholy trojúhelníku, jehož jeden vnitřní úhel je `60^\circ`.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: