Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Třetí setkání

Seminář

Třetí setkání proběhne 13. 4. 2016 od 14.30 do 15.55 v učebně CN 617.

Pozvánka na třetí setkání

Po semináři...

Vyřešili jsme následující úlohy: 1.10, 3.1, 3.2


Nedořešené úlohy: 1.3 (u nalezených řešení je zapotřebí dokázat minimalitu)


Nově formulovaná úloha (vznikla modifikací úlohy 3.2):

Do jednotlivých polí šachovnice `n \times n` jsou vepsána celá čísla tak, že rozdíl dvou sousedních polí (tj. mají společnou stranu) je nejvýše 20. Určete nejmenší `n` tak, aby šachovnice `n \times n` obsahovala alespoň tři stejná celá čísla.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: