Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Druhé setkání

Seminář

Druhé setkání se bude konat 23. 3. 2016, od 14.30 do 15.55 v učebně CN 617.

Pozvánka na druhé setkání

 

Po semináři...

Vyřešili jsme následující úlohy: 1.11, 2.1, 2.2


Nedořešené úlohy: 1.3 (u nalezených řešení je zapotřebí dokázat minimalitu)


Nově formulovaná úloha (vznikla modifikací úlohy 2.1):

Nechť `n` je kladné celé číslo. Náhodně zvolíme číslo z množiny `\{1, 2, ... , n-1, n\}`. S jakou pravděpodobností bude zvolené číslo nesoudělné s číslem 2016?

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: