Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Sborník příspěvků LŠMF 2018

Sborník příspěvků Letní školy matematiky a fyziky, Šluknov 2018 

( v současné době se edituje, konečná verze bude k dispozici do konce roku 2018)

Sborník vznikl za podpory grantu MŠMT v rámci programu  "Podpora nadaných žáků základních a středních škol"  číslo 0023/7/NAD/2018, jehož řešitelem je Jednota českých matematiků a fyziků.

Editoři: Magdalena Krátká; Pavla Hofamanová

Sazba: Tomáš Urban

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: