Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  odborný asistent (KMA)
 • Kontakt:
  České mládeže 8,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 641 (nová budova)
 • Telefon:
  47528 - linka: 3410
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  středa 8:00 - 10:00; také jindy, v tom případě však po předchozí domluvě
 • Úřední hodiny:

Odborné zaměření:

Teorie pologrup.

 

Výuka v ZS 2018/2019:

 

KMA/P331 Algebra

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

literatura:

Martin Kuřil: Základy teorie grup

Libor Barto, Jiří Tůma: Konečná tělesa

KMA/P334 Algebra I

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

literatura:

Martin Kuřil:Základy teorie grup

KMA/P133 Kombinatorika a grafy

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

KMA/P113 Repetitorium matematiky

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

literatura:

Lenka Součková: Repetitorium matematiky (soubor testů)

KMA/P551 Teoretická aritmetika + KMA/K513 Teoretická aritmetika (kombinované studium)

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

literatura:

Michal Botur: Úvod do aritmetiky

KMA/K311 Algebra I (kombinované studium)

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

literatura:

Martin Kuřil: Základy teorie grup

KMA/P553 Úvod do teorie čísel + KMA/K515 Úvod do teorie čísel (kombinované studium)

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

literatura:

Martin Sleziak: Teória čísel

 

 

Výuka v LS 2017/2018:

 

KMA/M200 Algebra II

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

literatura:

Martin Kuřil: Základy teorie grup

Libor Barto, Jiří Tůma: Konečná tělesa

KMA/MK200 Algebra II (kombinované studium)

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

literatura:

Martin Kuřil: Základy teorie grup

Libor Barto, Jiří Tůma: Konečná tělesa

KMA/P449 Diskrétní matematika

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ...)

KMA/K412 Diskrétní matematika (kombinované studium)

informace o předmětu (sylabus, požadavky k zápočtu, literatura, ... )

KMA/P224 + KMA/P228 Lineární algebra a geometrie II (cvičení)

požadavky k zápočtu:

- napsat obě zápočtové práce alespoň na 60% (z každé 1 oprava)

- povinná docházka - povolené 3 absence

- odevzdání domácích úkolů

KMA/P227 Teorie grafů (cvičení)

požadavky k zápočtu:

Hodnocení je postaveno na průběžném získávání nedělitelných hodnotících bodů (dále jen HB).

Body je možné získat následovně:

- první zápočtová písemná práce: 0 - 10 HB

- druhá zápočtová písemná práce: 0 - 10 HB

- opravná zápočtová písemná práce: 0 - 20 HB

- problémová úloha: 0 - 5 HB

- zkouškový termín: 0 - 25 HB.

Nárok na HB za problémovou úlohu se přiznává studentovi, který jako první zaslal e-mailem správné řešení úlohy zadavateli. V odůvodněných případech, např. nalezení zcela jiného způsobu řešení, je možné přiznat HB i dalším studentům. Jednotlivá řešení problémové úlohy se následně prezentují buď ve cvičeních, nebo v odůvodněném případě v průběhu přednášky. HB za problémovou úlohu jsou uděleny v závislosti na úrovni prezentace.

Nárok na zápočet získává student, který za první a druhou zápočtovou písemnou práci a za problémové úlohy získá v součtu alespoň 11 HB.

Nárok na opravný pokus pro získání zápočtu získává student, který za první a druhou zápočtovou písemnou práci a za problémové úlohy získá v součtu alespoň 6 HB. Pokud se student rozhodne psát opravnou zápočtovou písemnou práci, potom přichází o všechny body, které získal za první a druhou zápočtovou písemnou práci. Body za problémové úlohy mu nadále zůstávají.

 

Studijní texty:

 

Vybrané publikace:

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: