Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Nové knihy ve studovně KMA

14. prosince 2017

Daniš, S. (2009). Základy programování v prostředí Octave a Matlab. (knihovna UJEP)

Hendl, J. et al. (2014). Statistika v aplikacích. (knihovna UJEP)

Koudela, L. (2013). O pojetí křivky. (knihovna UJEP)

Kuřina, F. (2012). Elementární matematika a kultura. (knihovna UJEP)

Kuřina, F. (2016). Matematika jako pedagogický problém. (knihovna UJEP)

Stanovský, D. (2010). Základy algebry. (knihovna UJEP)

22. srpna 2017

Boalerová, J. (2016). Matematické cítenie. (knihovna UJEP)

Frobisher, L., & Frobisherová, A. (2015). Didaktika matematiky I: Porozuieť - Riešiť - Počítať. (knihovna UJEP)

Frobisher, L., & Frobisherová, A. (2015). Didaktika matematiky II: Porozuieť - Riešiť - Počítať. (knihovna UJEP)

Fuchs, E., & Hrubý, D. (2006). Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnázia. (knihovna UJEP)

Gardner, M. (2017). Jakou barvu má meděd: Nejlepší matematické a logické hádanky. (knihovna UJEP)

Holický, P., & Kalenda, O. F. K. (2006). Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy: Pro 2. až 4. semestr. (knihovna UJEP)

Kepler, J. (2017). O šestiúhelné vločce. (knihovna UJEP)

Kopáček, J. (2008). Integrály. (knihovna UJEP)

Kubát, V., & Trkovská, D. (2011). Analytická geometrie v afinních a euklidovských prostorech. (knihovna UJEP)

Netuka, I. (2016). Integrální počet: Vícerozměrný Lebesgueův integrál. (knihovna UJEP)

Polya, G. (2016). Jak to řešit? Překvapivé aspekty (nejen) matematických metod. (knihovna UJEP)

17. března 2017

Gabková, J., Letavaj, P., & Prášilová, M. (Eds.). (2017). Aplimat 2017: 16th Conference on Applied Mathematics. Book of Abstracts.

22. února 2017

Gutiérez, Á., Leder, C. G., & Boero, P. (2016). The Second Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: The Journey Continues. (knihovna UJEP)

O'Shea, T. (2016). Mathematics Education Across Time & Place. (knihovna UJEP)

Schoenfeld, A. H. (2011). How We Think: A Theory of Goal-Oriented Decision Making and its Educational Applications. (knihovna UJEP)

20. ledna 2017

Kraus, I. (2015). Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie. (knihovna UJEP)

Kuchyňka, P. &  Raclavský, J. (2014). Pojmy a vědecké teorie. (knihovna UJEP)

Linkeová, I. (2016). Constructive geometry. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2009). Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2011). Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky.  (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2015). Úvod do logiky: klasická výroková logika. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2015). Úvod do logiky: klasická predikátová logika. (knihovna UJEP)

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: