Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Repetitorium matematiky (KMA/P113, KMA/K113)

Organizace předmětu

Bloková výuka

Vstupní test

 • vstupní test se píše v pondělí 16. 9. 2019 od 9:00 ve velké aule (CA-NA)
 • u testu je možno používat kalkulačku (nikoli mobilní telefon), tabulky vzorců povoleny nejsou
 • studenti, kteří úspěšně napíší vstupní test, dostávají ihned zápočet
 • studenti, kteří nenapíší vstupní test, absolvují týdenní blokovou výuku

Týdenní bloková výuka

 • obsahem výuky je opakování vybraných témat středoškolské matematiky
 • výuka probíhá v pondělí (16. 9.) v čase 13:30-15:00, v úterý až čtvrtek (17.-19. 9.) v čase 9:00-12:00 a 13:00-15:00
 • výuka je završena psaním výstupního testu

Výstupní test

 • výstupní test se píše v pátek 20. 9. 2019 v místnosti, kde probíhala bloková výuka (studenti KS - viz níže)
 • u testu je možno používat kalkulačku (nikoli mobilní telefon), tabulky vzorců povoleny nejsou
 • studenti, kteří úspěšně napíší výstupní test, dostávají ihned zápočet
 • studenti, kteří výstupní test nenapíší, musí absolvovat výuku v zimním semestru - na tuto výuku je nutno se přihlásit ve STAGu (zápis na jednotlivá cvičení bude možný od pátku 20. 9. 2019, 13:00)

 

Informace k blokové výuce pro studenty kombinované formy studia

Týká se studentů jednooborového studia IS KS a dvouoborového studia FY-MA KS, CHE-MA KS, FY-CHE KS

 • účast na vstupním pondělním testu, výstupním pátečním testu, ani na vlastní týdenní blokové výuce není pro studenty kombinované formy studia povinná (ale vřele se doporučuje)
 • studenti, kteří neabsolvovali blokovou výuku a mají zájem psát páteční výstupní test, píší tento test ve velké aule (CA-NA)
 • studenti, kteří se neúčastnili vstupního ani výstupního testu, absolvují výuku v zimním semestru

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte sekretářku katedry matematiky Ing. Michaelu Nedvědovou.


Další informace

Obsah kurzu

 1. Úpravy výrazů
 2. Lineární a kvadratická rovnice
 3. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
 4. Elementární funkce - základní pojmy
 5. Vlastnosti elementárních funkcí
 6. Lineární a kvadratická funkce
 7. Mocninná a exponenciální funkce
 8. Logaritmická funkce
 9. Exponenciální a logaritmická rovnice
 10. Goniometrické funkce
 11. Goniometrické rovnice

Doporučená literatura

 • BOČEK L. a kol. Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-362-2.
 • ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia - Funkce. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-357-8.
 • BUŠEK I. a kol. Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-366-0.
 • ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia - Goniometrie. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-359-3.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: