Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

navazující magisterské studium

Nabídka témat diplomových prací pro navazující magisterská studia

Mgr. Lenka Cibochová

 • Projektové dny – zajímavá témata z matematiky, matematika kolem nás

prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.

 • Conwayova teorie čísel
 • Statistická analýza konkrétních dat

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

 • Struktura ukazatelů ovlivňujících proces řešení matematické úlohy

prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

 • Jednoduché numerické metody řešení rovnic vhodné pro studenty SŠ

prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.

 • Lineární programování pro učitele matematiky
 • Ukázky aplikace lineární algebry

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.

 • Fenomén nekonečna v pedagogickém výzkumu

prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

 • Generování fraktálů
 • Zelená vlna
 • Uspořádání racionálních čísel
 • `\pi \neq \sqrt 2 + \sqrt 3`

RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.

 • Kategorie topologických grup

Mgr. Jan Spěvák, Ph.D.

 • Topologické grupy a topologicky nezávislé množiny
 • Produktivní posloupnosti v topologických grupách

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: