Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

navazující magisterské studium

Nabídka témat diplomových prací pro navazující magisterská studia

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

  • Struktura ukazatelů ovlivňujících proces řešení matematické úlohy

prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

  • Věty o pevném bodě (tj. řešení rovnic `f (x) = x`)

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

  • Aplikace lineární algebry v diskrétní matematice
  • Princip inkluze a exkluze

prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

  • Generování fraktálů
  • Stromy na racionálních číslech
  • `\pi \neq \sqrt 2 + \sqrt 3`
  • GeoGebra ve výuce matematické analýzy a numerických metod

RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.

  • Topologické grupy

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: