Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

navazující magisterské studium

Nabídka témat diplomových prací pro navazující magisterská studia

prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.

 • Konečné geometrie

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

 • Struktura ukazatelů ovlivňujících proces řešení matematické úlohy

prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

 • Věty o pevném bodě (tj. řešení rovnic `f (x) = x`)

prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

 • Generování fraktálů
 • Zelená vlna
 • Stromy na racionálních číslech
 • `\pi \neq \sqrt 2 + \sqrt 3`
 • GeoGebra ve výuce matematické analýzy a numerických metod

RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.

 • Kategorie topologických grup

Mgr. Jan Spěvák, Ph.D.

 • Topologické grupy a topologicky nezávislé množiny
 • Produktivní posloupnosti v topologických grupách

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: