Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

dvouoborové studium

Nabídka témat bakalářských prací pro dvouoborové studium

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

 • Inteligence, tvořivost, čtenářská gramotnost a schopnost řešit matematické problémy
 • Vybrané heuristické strategie řešení problémů

prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

 • Konstrukce reálných čísel zúplňováním
 • Konstrukce spojitých funkcí bez derivace

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

 • Aplikace lineární algebry v diskrétní matematice
 • Princip inkluze a exkluze

prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

 • Generování fraktálů
 • Stromy na racionálních číslech
 • `\pi \neq \sqrt 2 + \sqrt 3`
 • GeoGebra ve výuce matematické analýzy a numerických metod

RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.

 • Neorientovatelné plochy

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 3400
Mapa: