Vážení absolventi,

slavnostní promoce PřF se bude konat  27. 6. 2017 na zámečku Větruše.

Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 20. 6. 2017

  • bezhotovostně na bankovní účet UJEP
    ČS 100200392/0800, variabilní symbol 532009, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)
    nebo

  • v hotovosti do provozní pokladny PřF (děkanát PřF – místnost 312),
    a to pouze od 12. 6. do 16. 6. 2017.

 

Podrobný harmonogram včetně pokynů naleznete po 20. 6. 2017 na stránkách PřF

v aktualitách.

 

RNDr. Martin Švec, Ph. D.

proděkan pro studium