Milí kolegové,

diplomový seminář Katedry matematiky PřF se bude v letním semestru 2016/2017 konat

v úterý 27. 6. 2017 od 10,00 v mistnosti CN 617.

Všichni jste srdečně zváni.

Níže je uveden časový rozpis diplomového semináře.

 

S pozdravem

Martin Kuřil

 

Diplomový seminář Katedry matematiky PřF UJEP – letní semestr 2016/2017, úterý 27.6.2017 od 10,00 v místnosti CN 617

 

Bakalářské práce:

Příjmení

Jméno

Název práce

  Vedoucí

Malá

Jana

Plochy a jejich modely

  Cibochová

Tuček

Štěpán

Levý faktoriál a Kurepova hypotéza

  Spěvák

Urban

Tomáš

Řešení matematických problémů z aritmetiky

  Krátká

Walterová - OMLUVENA

Šárka

Modelování ve výuce matematiky

  Přibyl

Zemaník - OMLUVEN

Jiří

Tvorba her použitelných k výuce matematiky

  Kuřil

 

Diplomové práce:

Příjmení

Jméno

Název práce

  Vedoucí

Kučerová - OMLUVENA

Kateřina

Druhá mocnina a její chápání žáky 2. stupně ZŠ

  Krátká

Steinsdörfer - OMLUVEN

Jan

Vybrané diofantické rovnice a jejich řešení

  Kuřil