Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 22. 3. 2017 od 14,15 hod.