Informace k promoci

 

Vážení absolventi,

 

slavnostní promoce PřF se bude konat  29. 3. 2017 na zámečku Větruše.

 

Poplatek za promoci činí 500,-Kč.  Částku je třeba uhradit do 28. 2. 2017

  • bezhotovostně na bankovní účet UJEP
    KB 107-5195930277/0100, variabilní symbol 532008, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)
    nebo

  • v hotovosti do provozní pokladny PřF (děkanát PřF – místnost 312),
    a to pouze od 20. 2. do 28. 2. 2017. 

Podrobný harmonogram včetně pokynů naleznete začátkem března na stránkách PřF

v aktualitách. 

RNDr. Martin Švec, Ph. D.

proděkan pro studium