Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 22. 2. 2017 od 14,30 hod.