Ve čtvrtek 26.1. proběhne celouniverzitní den otevřených dveří.

Rámcový program pro PřF:
10:00-11:00 - přednáška Dr. Martina Švece o fakultě ve velké aule,

11:10-11:30 - přednáška Dr. Magdaleny Krátké s názvem Stručná historie teorie grafů, CN 616 (katedra matematiky),

11:00-14:00 - exkurze po vybraných katedrách.