Motivační stipendium pro studenty všech oborů!


 

Kolegium děkana PřF na svém prosincovém zasedání schválilo přiznání tzv. motivačního stipendia (viz čl. 5, odst. 2 e) Stipendijního řádku PřF UJEP), tj. stipendia za splnění podmínek pro postup do druhého roku bakalářského studijního programu, studentům všech bakalářských studií na PřF v prezenční formě.

 

Stipendium bude v akademickém roce 2016/2017  uděleno v této výši:

  • 10 000 Kč studentům, kteří v 1. roce studia dosáhli studijního průměru do 1,5

  • 5 000 Kč ostatním studentům 

Ústí nad Labem, 20. 12. 2016

 

RNDr. Martin Švec, Ph.D.

proděkan pro studium PřF UJEP