Dle dohody při posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 16. 11. od 14,15 hod.