Termín státnic a obhajob je stanoven na čtvrtek 2. 6. 2016, místnost CN 616.
Předběžný časový plán:

9:30 Bc. Jan Zeman - obhajoba DP (vedoucí práce doc. RNDr. Leo Boček, CSc./ oponent prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.)

10:15 Bc. Lenka Reháková - SZZ

11:00 Bc. Jan Zeman - SZZ

11:45 Bc. Petr Mentlík - SZZ

12:30 oběd

13:00 Kateřina Kopáčová - SZZ

13:45 Jana Kasperová - obhajoba BP (vedoucí práce doc. RNDr. Leo Boček, CSc./ oponent Mgr. Lenka Součková)

14:30 Lucie Matulová - obhajoba BP (vedoucí práce prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc./ oponent PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.)

15:15 Jana Kasperová - SZZ