INFORMACE k PROMOCI

Vážení absolventi,

slavnostní promoce PřF se bude konat  30. 6. 2016 na zámečku Větruše.

Poplatek za promoci činí 500 Kč.

Částku je třeba uhradit do 24. 6. 2016

- bezhotovostně na bankovní účet UJEP  
KB 107-5195930277/0100, variabilní symbol 532007, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)

         nebo

- v hotovosti do provozní pokladny PřF (děkanát PřF – místnost 312),

a to pouze v týdnu od 13. 6 do 17. 6. 2016

 

 

Podrobný harmonogram, včetně pokynů, naleznete na stránkách PřF v aktualitách, min. týden před promocí.

 

 

RNDr. Martin Švec, Ph. D.

proděkan pro studium