Diplomový seminář katedry matematiky v LS 2015/2016 proběhne v pondeli 27. 6. 2016 od 10,00 hodin v mistnosti CN 617. Případné dotazy zodpoví organizátor semináře RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

Bakalářské práce:

Příjmení

Jméno

Název práce

Vedoucí

Walterová

Šárka

Modelování ve výuce matematiky

Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D.

 

Diplomové práce:

Příjmení

Jméno

Název práce

Vedoucí

Sieber

Martin

Využití produktů Geogebra a MS Excel ve vyučování matematiky na II. stupni základní školy

prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.