Imatrikulace  studentů PřF

Milé studentky, milí studenti,

slavnostní imatrikulace, kterou budete uvedeni do studia, se bude konat ve středu 10. 10. 2018 od 13.30 ve velké aule (České mládeže 8).

Složením akademického slibu se stáváte členy akademické obce fakulty.

Sraz studentů již ve 12.30 hod. před velkou aulou !!!

Všem studentům prvních ročníků PřF UJEP se v čase imatrikulace ruší výuka (od 12.30 do 14.30 hod.).

Prosíme, buďte dochvilní a nezapomeňte na společenský oděv!

 

S pozdravem Renata Postlová, studijní odd. PřF