Tradiční diplomový seminář Katedry matematiky PřF UJEP se bude konat v pondělí 25.6.2018 od 10,00 v místnosti CN - 617. Na semináři budou referovat studenti, kteří mají na katedře matematiky rozpracovánu bakalářskou nebo diplomovou práci. Na diplomový seminář jsou zváni všichni, kteří se chtějí seznámit se zajímavými tématy, jimiž se zabývají studenti katedry matematiky.