Lednová schůze katedry se bude konat 18. ledna 2018 od 12 do 13 hod.