Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 11. 10. 2017 od 14 hod.