Imatrikulace  nových studentů

 

Milé studentky, milí studenti,

slavnostní imatrikulace, kterou budete uvedeni do studia, se bude konat ve středu 11. 10. 2017 od 15.00 ve velké aule v budově Přírodovědecké fakulty UJEP.

Složením akademického slibu se stáváte členy akademické obce fakulty.

Sraz studentů již ve 14.00 hod. před velkou aulou !!!

Všem studentům prvních ročníků PřF UJEP se v den imatrikulace od 13.00 hod. ruší výuka.

 

Prosíme, buďte dochvilní a nezapomeňte na společenský oděv!